Start Order
Place your order online and pay to the designated bank account to get full protection.
Chứng nhận sản xuất
Hình ảnh Tên chứng nhận Được chứng nhận bởi Phạm Vi kinh doanh Ngày có sẵn --- Ngày hết hạn Đã xác minh
CE CE SHENZHEN TIMEWAY TESTING LABORATORIES EC Low Voltage Directive 2014/35/EU with amendments.Applicable Standards 2017-10-25 ~ 2027-10-25
Trademark
Hình ảnh Số nhãn hiệu Tên thương hiệu Danh mục thương hiệu Ngày có sẵn --- Ngày hết hạn Đã xác minh
LAYBAG ZL201620523697.5 LAYBAG Home & Garden>>Kitchen & Tabletop>>Kitchen Tools & Gadgets>>Cooking Tool Sets,Home & Garden>>Kitchen & Tabletop>>Coffee, Tea & Espresso Supplies>>Coffee & Tea Sets 2017-07-07 ~ 2027-07-06 Đã xác minh

Nghiên cứu & Phát triển

There is/are Less than 5 People R&D Engineer(s) in the company.

Gửi email cho nhà cung cấp này